fredag 4 december 2015

Är det så att regeringens nya migrationspolitik är inspirerad av det ökända Bollhusmöttet 1939

Kvällen den 17 februari 1939 gick Uppsalas studenter bokstavligen man ur huse för att delta i ett snabbinkallat politiskt möte.
Då 1939, som nu 2015, målar man bilden att ett systemkollaps är närstående.

Då några dagar efter Kristallnatten som nu mitt under den pågående flyktingkatastrofen väljer man att protestera mot flyktingarna och så småningom stänger man gränserna.

Då var det Judar och nu är det Muslimer.

Mötet hade föranletts av ett förslag om att tio judiska läkare skulle beredas möjlighet att arbeta i Sverige i Kristallnattens efterdyningar.

Och här följer några citat från 1939:

"...Man kräver att statsmakterna inte ger ”främmande intellektuell arbetskraft” tillfällen till arbete ”som kunna besättas med välmeriterade svenska män och kvinnor.” Det rör sig om ett förtäckt hot: annars kan det uppstå ”okända problem av ödesdiger art”...."

"...”Försök att i större antal placera judiska flyktingar som yrkesutövare i vårt land ha vållat stark irritation och skulle även i framtiden skapa konflikter. Immigrationsproblemet är hel avhängigt av befolkningsfrågan. Det gäller för oss att se till att något behov av immigration ej finnes..."