fredag 5 februari 2010

Folkrätten i Wolodarskis värld

I en stort uppslagen artikel den 28 januari skriver Dagens Nyheters politiska chefredaktör Peter Wolodarski om vikten av den statliga upplysningskampanjen om förintelsen, om betydelsen av Forum för levande historia och att Stockholmsdeklarationen kom till. Samtidigt påtalar han hur man svikit det löftesrika i formuleringar som: ”att ta Förintelsen på allvar är att göra motstånd mot stater och politiker som kränker de mest grundläggande av värderingar, oavsett vad tidsandan eller FN-opinionen råkar diktera”.

Betyder det att vi även ska ta Israels allvarliga folkrättsbrott på allvar?
För visst har Wolodarski rätt i att ”Stockholmdeklarationen … förpliktar 55 länder att bekämpa folkmord, etnisk rensning, rasism och antisemitism”. Bör vi, med andra ord, ta vår ”svenska förpliktelse” på allvar och se till att också Israel fördöms för diskriminerande lagar, etnisk rensning och för sin vägran att följa Haagdomstolens rekommendationer och Goldstonerapporten?
Menar Wolodarski till och med att man bör vidta åtgärder mot Israel på samma sätt som man gör mot andra länder ”oavsett vad tidsandan eller FN- opinionen råkar diktera”, alltså trotsa USA:s upprepade veton i Säkerhetsrådet?
Direkt fel har Wolodarski när han påstår att förintelsen förnekades i Durbankonferensen. Måhända faller inte dess resolutioner mot sionism Wolodarski i smaken. Men de bör kanske tolkas utifrån den reellt existerande sionismen i vars namn Israels regering åsidosätter FN:s resolutioner, Genèvekonventioner och folkrätten och i vars namn Israels regering och israeliska medier reflexmässigt stämplar anklagelser mot den israeliska armén för folkrättsbrott som antisemitiska.
Vågar vi hoppas på en mer vidsynt Wolodarski? Eller bör vi vara realistiska och konstatera att han är blind på ena ögat? Blind för Israels brott och blind för instrumentaliseringen av förintelsen.

3 kommentarer:

  1. Kloka ord från Dror. Som vanligt.

    SvaraRadera
  2. Din jämförelse mellan Israel och nazisterna är verkligen motbjudande. Inte bara för att du demoniserar judar och Israel genom att likställa dem med deras egna bödlar utan för att du förvanskar historien för att uppnå detta. Vidrigt. Är det detta som du kallar "konst"? Partisanerna gömde sig, som någon tidigare här nämnde i skogarna. Det vore inte mycket till partisaner om de var gömda bland civilbefolkningen. Och nazisterna bombade inte civilbefolknigen för att komma åt partisanerna. Nazisterna avrätta helt sonika tusentals civila som de alltså verkligen tog som gisslan i syfte att avrättas vid partisanattacker. Så gick det till. Om du nu är en så jävla fin och rättskaffens människa, varför ljuger du då och förvanskar för att indirekt kasta skit på ditt eget folk? Man blir bara ledsen när man läser din artikel.

    SvaraRadera
  3. Om du nu är så engagerad i mänskliga rättigheter, varför är det bara Israel som du riktar all din kritik och ditt arbete emot?! Israel är ju bevisligen det mest demokratiska landet i mellanöstern. Egentligen den enda demokratin förrutom libanon. Varför engagerar du dig inte lika mycket i kina, sudan, burma etc? Otroligt många fler människor drabbas i dessa områden? Varför denna engödhet mot Israel? Du är precis lika inkonsisten som du här sitter och dömmer ut W. att vara.

    SvaraRadera