måndag 15 augusti 2011

Några fakta som Johan Lundberg förtiger, förfalskar eller "känner inte till" !!!


Idag publicerar Johan Lundberg en försåtlig artikel i Axess bloggen. här

Det är i denna artikel intressant men föga överaskande att konstatera att Johan Lundberg fortsätter med den stil som förlänat honom tillnamnet ”dyngspridaren”.

Först till frågan om invektiven, (Till att börja med så förstår jag inte att ordet ”konstkritikern” är ett invektiv). Jag har inte påstått att Johan Lundberg är en ”obegåvad idiot”, jag skrev att jag antar att han ”inte är en obegåvad idiot”, men att han skriver mot ett bättre vetande eller att han är intellektuellt ohederlig och nu gör/är han detta igen.

För att göra det fullkomligt klart och för att undvika eventuella ”missförstånd” i framtiden vill jag därför påpeka att alla som känner mig eller har läst det jag har skrivit och vad man har skrivit om mig vet (förutom naturligtvis de illasinnande artiklar som med uppsåt har förvrängt vad jag säger, tycker och gör) att jag är en motståndare till ALLA upptänkliga former av religiös fundamentalism och religiös totalitarism (detta inkluderar givetvis alla religioner).

Men jag vill också påpeka att jag på intet sätt tycker att det är fel att tala med Hamas (man kan i detta faktiskt nämna att USA, Israel, Tyskland, FN, EU och andra talar med Hamas).

Man skall inte enbart tala med de människor som man gillar, eller med dem som man har något gemensamt med (man kan förhoppningsvis ännu tala människor och organisationer till rätta, som nu när jag talar med Johan lundberg). Detta säger inte att jag därför stödjer Hamas på något sätt. När Hamas angriper Israeliska civila mål med raketer är detta ett brott mot internationell rätt och skall fördömas.

Alla brott mot internationellrätt bör beivras oavsett om det begånget av Hamas eller Israel. När Hamas kuvar det fria ordet I Gaza är detta förkastligt men detta innebär i sin tur inte att man kan bör låta bli att tala om, diskutera eller kritisera Hamas. Vi känner många ”organisationer” som först var definierade som terroristorganisationer som man inte borde ha med att göra som organisationer och som sedan när man väl har talat med dem istället blev de ”legitima” partier m.m. som de senare kom att utgöra (t.ex. Begins organisation Irgun, Mandelas ANC osv.)

Namedropping, insinuationer, och guilt by association retorik kombinerat med hänvisning till källor som är inte objektiva, relevanta och/eller vinklade gör inte Johan Lundbergs artikel mera trovärdig. Mohammed Sawalha t.ex. är inte koordinator för the Freedom Flotilla, han är medlem i ICESG och är koordinator för flera organisationer i England och inget annat. Freedom Flotilla 2 består av 22 organisationer och är koordinerad av en kommitté som består av representanter för dessa organisationer. (jag låter av utrymmesskäl bli att ta upp alla namn och vinklade hänvisningar)

Avseende FARC och ANNCOL

Ja, jag har varit medlem i redaktionsrådet för ANNCOL och ja, jag ville att andra röster och information från Colombia skall kunna höras (inte enbart röster från Reuters eller den Colombianska regeringen) men detta innebär därför inte att allt som där har sagt/sägs är någonting som jag står för.

Jag tror att det är en viktig del av det offentliga samtalet, att många olika röster skall höras och att dessa röster skall höras direkt ifrån dem som talar och inte genom olika filter/förvrängningar som många olika nyhetsbyråer utgör.

Ja, jag har gjort en film om FARC soldaternas sånger.här Ja, jag ville att människor i världen ska höra deras röster (oförvrängda). Ja, jag ville att människor i världen ska höra det i Johan Lundbergs öron så förkastliga tankar/drömmar om en rättvisare fördelning av de rikedomar Colombia har. Men detta betyder inte att jag håller med om med FARCs alla tankar om hur/när/var osv. Och som jag skrev i Expressen den 14/8 här ”i mina uttalanden om FARC har jag kritiserat FARC:s metoder, samtidigt som jag försökt förstå bevekelse-grunderna för motståndet och konflikten i Colombia”

Jag tror det är på tiden att Johan Lundberg börja inse att jag och andra på ”vänsterkanten” kanske vill ”väl” och vi vill att människor i t.ex. i Palestina, Israel, Colombia och Sverige, ska få ett bättre liv och att rikedomar och frihet skall fördelas på ett mera rättvist sätt. här Jag tror det är på tiden att Johan Lundberg börjar inse att hans användning av billig retorik och rena lögner enbart kommer att belysa att han har inget att komma med, förutom än den dynga som han sprider.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar