fredag 19 augusti 2011

Se och häpna!!!


Börserna över hela världen rasar. Kapitalismens nyliberala fas skapar kris på kris - och medicinen är alltid mer av samma mynt. Mer bensin på elden och hoppas att den slocknar av sig själv. Det är alltid vi (här nere) som beskylls för att ha levt över sina tillgångar - trots att det är finansinstitut och banker som kontrollerar tillgångarna och som berikar sig efter varje kris eftersom krispaketen alltid ”direkta” överföringar av allmänna resurser till den privata sfären.

Och se och häpna, nu (när vi ser att kapitalismen inte fungerar) när västerpartiets partiledarkandidater presenterar sig lyser den legitima vreden över ”sakernas tillstånd” och orden socialism, ekonomisk demokrati, direkt aktion m.m. med sin frånvaro.

Vi i vänsterpartiet behöver partiledarkandidater som vågar sätta ord (tala klarspråk och inte ”nyspråk”) på kapitalismens kris och kanalisera den legitima vrede som vi känner i visioner om ett annat ekonomiskt system, om en annan form av demokrati.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar