torsdag 27 september 2012

Henry Ascher svarar Lars Adaktusson

I sin krönika i Metro 25/9 anklagar Lars Adaktusson undertecknad för ”avsky mot Israel”. Som så ofta används en negativ stämpel av en meningsmotståndare för att dölja bristen på egna argument. Nej jag avskyr inte Israels innevånare. Men jag är mycket kritisk till den israeliska regeringens politik och inte minst att den innebär att Israels ungdomar tvingas till en tillvaro som brutala ockupationssoldater utan att det på något sätt kan leda till fred och trygghet för någon. Inte heller har denna politik försvagat Hamas i Gaza. Tvärt om har den olagliga blockaden av Gaza bidragit till en tunnelekonomi som gett Hamas goda inkomster utan att förhindra införsel av vapen. Israels olagliga blockad av Gaza är nu inne på sitt 6:e år. Den innebär en kollektiv bestraffning av Gazas över 1,6 miljoner innevånare där majoriteten är barn. Im porten är mindre än hälften mot före blockaden och exporten av varor har helt stoppats. 90 % av dricksvattnet är förorenat. Människor dör av brist på basala mediciner och utan tillgång till smärtstillning. Enligt FN:s senaste larmrapport går 85% av barnen dubbla skift i skolorna. 250 skolor och 71.000 bostäder saknas som en följd av Israels blockad. På vilket sätt skulle detta försvaga Hamas? Det finns mängder av FN-rapporter som visar på civilbefolkningens lidande och flera som visar att Israels angrepp mot Frihetsflottiljen 2010 var ett brott mot folkrätten. Adaktusson blundar för dessa och väljer ut en enda av alla dessa rapporter. I rapporten skriver dock kommissionen bakom den att den inte har gjort en juridisk bedömning (§14). Den var istället ett politiskt försök att få en försoning mellan Israel och Turkiet (vilket den misslyckades med). I Adaktussons upp och nedvända värld är blockadens effekter helt legitima för att straffa innevånarna för Hamas-regeringens politik. Det är en absurd logik som rimligen måste innebära att han också tycker det är ok med självmordsbombare riktade mot civila israeler som svar på den israeliska regeringens utomrättsliga avrättningar av politiker eller deras fängslanden av palestinska parlamentsledamöter. Eller att USA:s tortyrmetoder mot terroristanklagade fångar berättigar till terroristaktioner mot USA:s befolkning. För oss är en sådan människosyn djupt motbjudande. Vår utgångspunkt utgår från den yttersta lärdomen efter Förintelsen, tron på alla människors lika värde. Det gäller Israels judar liksom palestinier i och utanför Gaza. Ship to Gaza är en symbolisk aktion vars styrka står och faller med dess fredliga icke-våldsmetoder. Därför försöker Adaktusson med stor möda att hävda att det är vår aktion och inte blockaden som utgör provokation och våld. Estelles resa till Gaza via europeiska hamnar är en stor succé och möter ett enormt stöd från kulturpersoner, parlamentariker, mänskliga rättighetspersoner, akademiker och allmänhet i hela världen (se www.upprop.shiptogaza.se).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar